Nå har Airam`s Brown Shiva, Exigor`s Princess In Red og
Exigor`s Xcellente In Black oppnådd godkjenningen "Kjent mental status"!

Formålet med mentaltesten er å "beskrive hundens mentalitet innenfor regelverkets momenter, slik at man oppnår et best mulig beslutningsgrunnlag med tanke på avl og oppdrett." (Jfr NKK).

Det er ingen premiering på mentalbeskrivelsen. Hundens reaksjoner under mentaltesten/prøven beskrives etter en fastsatt tabell for verdisetting av anlegg, atferd og egenskaper hos hunden. Skuddprøven bedømmes etter fastsatte verdier. Dette danner grunnlaget for en godkjenning av Kjent mental status.

Mentaltesten inneholder 10 momenter:
 1. Å beskrive hundens evne til å ta kontakt med og besvare kontaktatferd fra fremmede mennesker.
 2. Å beskrive hundens reaksjoner i forbindelse med lek med gjenstand.
 3. Å beskrive hundens lyst til å forfølge et bytte og gripe dette.
 4. Å beskrive hundens reaksjoner i en situasjon der aktivitet uteblir. Hunden må forholde seg i ro i 3 minutter
     når ingenting hender.
 5. Å beskrive hundens evne til å oppta aktivitet/samarbeid med fremmed person på avstand fra fører/eier.
 6. Å beskrive hundens reaksjon i forbindelse med visuell overraskelse/en plutselig oppstått fare.
 7. Å beskrive hundens reaksjoner i forbindelse med overraskende og høy lyd, og se hvor lydømfintlig hunden
     er.
 8. Å beskrive hundens eventuelle redsel og lyst til å vise trussel/aggressivitet og forsvare seg overfor objekter/
    spøkelser som nærmer seg langsomt fra to sider.
 9. Å avdekke om hundens lekelyst har endret seg under gjennomføring av testen/prøven(e).
10.Å beskrive hundens reaksjoner i forbindelse med skuddløsning; å takle under lek samt passivitet 4 skudd.